شبیه‌سازی الگوی انتشار آلاینده‌های حاصل از فلرینگ پالایشگاه گاز ایلام با استفاده از نرم افزار Phast و تعیین اثرات حاصل از فلرینگ در منطقه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

طبق آمار بانک جهانی سالانه، یک­صد بیلیون متر مکعب گاز طبیعی، سوزانده یا مستقیماً به محیط زیست تخلیه می‌شود. عموماً از فلرها که به عنوان یکی از قسمت‌های ضروری در چاه‌های نفت، پالایشگاه، پتروشیمی جهت سوزاندن گازها و ترکیبات قابل اشتعال و سمی تخلیه شده استفاده می­گردد. از این رو، فلرها به­عنوان یکی از منایع بزرگ انتشار دی‌اکسیدکربن، دی‌اکسید سولفور، و حتی هیدروژن سولفید و دیگر آلایندها مورد توجه قرار گرفته­اند. در این پژوهش به شبیه‌سازی الگوی انتشار گازهای حاصل از فلرینگ پالایشگاه گاز ایلام  با استفاده از نرم افزارPHAST پرداخته شده است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می‌دهد که بیش­ترین تراکم ابر بخارات گاز سولفید هیدروژن مربوط به فصل زمستان است به گونه­ای که ابر تراکم مواد سمی، تا فاصله تقریبا 3 کیلومتری از شعله فلر را تحت پوشش خود قرار می­دهد. علاوه بر این نتایج حاصل از شبیه‌سازی نشان دادکه آلاینده‌ خروجی از فلر(H2S) در مقایسه با جدول حد مجاز آلاینده‌های هوا پاک درپالایشگاه‌ها، بالاترین غلظت را (ppm280) در فاصله 1000 متری  از منبع انتشار شعله فلر خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها