بررسی عوامل و تعیین میزان ضایعات مواد هیدروکربنی مخازن ذخیره شرکت پالایش نفت تبریز ناشی ‏از تبخیر سطحی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

در این تحقیق، تبخیر مواد نفتی و فرآورده­های آن از مخازن پالایشگاه تبریز در سال­های اخیر مورد توجه واقع شده است. در تحقیق حاضر روش­های متداول محاسبه انتشار از مخازن مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. متعاقباً با استفاده از نرم افزار TANKS  نسبت به محاسبه مواد نفتی پالایشگاه تبریز اقدام شد. کلیه پارامترهای تأثیرگذار بر تبخیر فرآورده­ها همراه با شرایط مخازن وارد نرم افزار شد. محاسبات نشان می­دهد که به صورت سالانه حدود 52 تن در سال، انواع فرآورده از مخازن پالایشگاه تبریز تبخیر می­شود. این میزان تبخیر می­تواند تأثیر بر آلودگی هوا در محیط اطراف پالایشگاه داشته باشد. از نظر اقتصادی میزان تلفات فوق­الذکر با قیمت­های داخلی و بین المللی هزینه هنگفتی می­شود. با اقدامات ساده بهینه­سازی نظیر نصب سیستم بازیافت بخارات فرآورده نظیر میعان و جذب سطحی کاهش خواهد یافت. با توجه به این­که این میزان تلفات فرآورده­های نفتی حاصل از اتلاف اتصالات کف و اتلاف اتصالات دیواره می­باشد لذا پیشنهاد می­گردد که در مخازن از سیستم بازیافت و کنترل بخارات هیدروکربنی استفاده شود. همچنین با توجه به خروجی نرم افزار و یافته­های این تحقیق سعی می­شود تا با نصب سیستم­های کنترلی مانند فیلتر غشائ پلیمری با راندمان کاری %90، میزان انتشار  فرآورده­ها را که به صورت بالقوه برای سلامت کارکنان جایگاه و محیط زیست خطرناک می­باشند را کاهش داد.

کلیدواژه‌ها