جذب یون مس از پساب های صنعتی توسط هیدروژل های کامپوزیتیبر پایه پلی ونیل الکل و پلی ساکارید

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

آلودگی ناشی از یون­های فلزات سنگین موجود در پساب­های صنعتی از مهم­ترین و خطرناک­ترین آلوده­کننده­های محیط­زیست می­باشند که در صورت عدم حذف آن­ها ضمن ورود به آب­های سطحی و زیر زمینی، موجب تشکیل کمپلکس­های سمی شده و خطرات بالقوه­ای را برای انسان و اکوسیستم ایجاد می­نماید. هدف از این پژوهش جذب یون­های فلز سنگین مس از پساب­های صنعتی با استفاده از هیدروژل­های کامپوزیتی پلی وینیل الکل/ کربوکسی متیل سلولز (PVA/CMC) می­باشد که با روش انجماد– یخ­زدایی انجام می­گیرد. روش رویه پاسخ جهت بهینه­سازی و تعیین بهترین شرایط تولید هیدروژل­ها استفاده گردید. هیدروژل­های  بهینه شده قادر به حذف درصد بالایی از یون مس می­باشد و می­تواند جهت تصفیه فاضلاب­های آلوده به فلزات سنگین با موفقیت استفاده گردد.

کلیدواژه‌ها