تعداد مقالات: 219

185. تصفیه پساب صنایع لبنی با روش ازناسیون: طراحی آزمایش به روش سطح پاسخ

دوره 10، شماره 40، تابستان 1398، صفحه 1-7

علی مهری زاد؛ اکبر حاجی پور؛ فهیمه درخشان فرد؛ لیلا امیرخانی


187. بررسی اهمیت و نقش جلبک‌های دریایی‌ در صنعت و کاربردهای دارویی و زیست‌محیطی آنها

دوره 10، شماره 40، تابستان 1398، صفحه 9-17

نیما محمدنژاد خیاوی؛ حجت اقبال؛ ندا جهانی؛ مهدی احمدی سابق؛ زهره قاضی طباطبایی


191. بررسی نحوه گندزدایی آب آشامیدنی روستایی استان آذربایجان شرقی تبریز

دوره 10، شماره 40، تابستان 1398، صفحه 19-25

احمد اصل هاشمی؛ سهیلا زارع منش


196. تحلیل محتوای مجلۀ کاربرد شیمی در محیط زیست بر پایه آنتروپی شانون با مفروضه‌های زیست محیطی

دوره 10، شماره 40، تابستان 1398، صفحه 27-37

یونس کریمی فردین پور؛ ناصر مصلحی میلانی