کلیدواژه‌ها = مفروضه‌های زیست محیطی
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل محتوای مجلۀ کاربرد شیمی در محیط زیست بر پایه آنتروپی شانون با مفروضه‌های زیست محیطی

دوره 10، شماره 40، تابستان 1400، صفحه 27-37

یونس کریمی فردین پور؛ ناصر مصلحی میلانی