نویسنده = ���������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. بهینه سازی نانو ذره مونت موریلونیت در حذف قلع از پساب

دوره 10، شماره 40، تابستان 1398، صفحه 39-53

مریم مقدس؛ سپیده کمال زاده؛ سیمین عربی