نویسنده = �������� �������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. تصفیه پساب صنایع لبنی با روش ازناسیون: طراحی آزمایش به روش سطح پاسخ

دوره 10، شماره 40، تابستان 1398، صفحه 1-7

علی مهری زاد؛ اکبر حاجی پور؛ فهیمه درخشان فرد؛ لیلا امیرخانی